La nostra musculatura té dues funcions principals: la primera és la de generar, mitjançant la contracció dels músculs i en combinació amb les palanques osteoarticulars, tots els moviments corporals. La segona és la de garantir la seguretat i la integritat de les nostres articulacions i del nostre esquelet. A mesura que ens anem fent grans, les nostres estructures músculotendinoses van perdent les seves propietats innates, com l’elasticitat i la capacitat contràctil. Si a aquest fet, li afegim la disminució en la pràctica d’activitat física pròpia del nostre ritme de vida, en moltes ocasions podem sentir que en alguns moviments quotidians o esportius el nostre cos ja no ens respon amb la mateixa seguretat i/o estabilitat en determinats angles d’aquell gest o moviment.
Els exercicis que es realitzen a les sessions de Cosment Tonificació tenen l’objectiu d’activar tots els grups musculars del nostre cos, mitjançant l’execució de moviments en angles i plans diversos i utilitzant diferents tipus de contracció muscular (isomètriques i anisomètriques).
Amb la pràctica constant i repetida d’aquest tipus d’exercicis, els alumnes aprenen a dissociar grups musculars activant de forma conscient la musculatura concreta que es pretén reforçar. Quan aconseguim augmentar la nostra capacitat de contraure més fibres musculars estem, en definitiva, millorant el control, l’estabilitat, la seguretat i la salut del nostre esquelet i de la nostra postura corporal.