El massatge, és probablement l’eina terapèutica més antiga que l’ésser humà va utilitzar per comunicar-se i proporcionar-se un recurs natural contra el dolor. Històricament l’acció de portar-se la mà i fregar o pressionar amb fermesa la zona adolorida, és una reacció intuïtiva que sorgeix per alleugerir el dolor i les tensions. Aquesta acció es remunta als temps més antics.
La seva evolució i ús ha estat parell al de la societat, fins a convertir-se en la tècnica que avui coneixem i de la qual, el massatge terapèutic en forma part.
El massatge terapèutic, és una forma d’estímul físic manual sobre l’organisme, amb una sèrie d’actuacions i moviments de les mans del terapeuta, sobre la superfície corporal del paciente que produeix reaccions bioquímiques, metabòliques i psicològiques beneficioses sobre la salut.
Per rebre el massatge terapèutic no cal patir cap patologia ni tenir cap malaltia específica, sinó la predisposició de relaxar-se i sentir-te millor.
Permet alliberar les fibres atrapades per desequilibris mecànics en les articulacions i en els teixits tous que l’envolten en relaxar les àrees de tensió, (nusos), que principalment se situen a l’esquena, amb finalitats analgèsiques i relaxants, millorant la funció circulatòria, afavorint la tornada venosa, recuperant la mobilitat dels teixits musculars, alleugerint i arribant a eliminar el dolor.

  • Facial i cervical: massatge específic que tracta de relaxar els músculs de la mímica i els músculs masseters, encarregats de la masticació i que faciliten la parla.
  • Cervical: específic per relaxar la musculatura cervical i paracervical que participa en els moviments del cap i el coll.
  • Dorsal i lumbar: massatge que es realitza amb la finalitat de relaxar la zona dorsal i lumbar de l’esquena, treballant la musculatura paravertebral superficial i profunda.
  • Abdominal: massatge que tracta de relaxar la musculatura que envolta l’aparell digestiu, facilita la regularitat transitòria i evita les possibles adherències tissulars internes.
  • Mans i braços: consta d’un drenatge limfàtic i circulatori de l’extremitat.
  • Cames i peus: consta de treballar amb tècniques específiques els músculs més potents de les extremitats inferiors i acabar amb un drenatge limfàtic i circulatori.
  • Drenatge limfàtic: manual és una tècnica que serveix per eliminar líquids i substàncies de desfet a través de la via limfàtica.